Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 کارگزاری بورس بهگزین 5100 51
2 معین سرافراز آرمان 4900 49

كارگزاري بورس بهگزين
كارگزاري بورس بهگزين
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان